Olje- og kjemikalieabsorbenter

Kategori Olje/Kjemikalieabsorbenter

  • Art. 0605 Absol absorberingsgranulat, sekker à 40 ltr.
  • Art. 0615 Absorbentmatter for olje, 40 x 50 cm
  • Art. 0617 Absorbentmatter, universal for olje og kjemikalier, 40 x 50 cm

 


Norsk Eagle Oil AS