Scrubs

  • -

Scrubs

Fjerner graffiti og annet lakksøl selv etter at det har tørket

Description

SCRUBS IN A BUCKET

Meget effektive håndrense kluter som effektivt løser opp og absorberer olje, fett, tjære, maling etc. Basert på citrusolje, og tilsatt lanolin. Tørrer ikke ut hendene.

Spann á 72 og 30 kluter. Kartong à 6 spann.

SCRUBS GRAFFITI-FJERNER

Fjerner graffiti og annet lakksøl selv etter at det har tørket. Spann á 36 kluter. Kartong á 6 spann.


Norsk Eagle Oil AS